Werelds beste modeboetieks op één plek I Gratis verzending vanaf 100€ en makkelijk retourneren

Makkelijk retourneren binnen 14 dagen

Mandje 0

Uw winkelmandje is leeg

Vind uw favoriete producten

Menu

Privacywetgeving

Privacybeleid voor www.miinto.be

Bij Miinto BE BVBA, Bedrijfsidentificatienummer BE0679636339, Leopoldslei, 177, 2930, Brasschaat, vinden wij vertrouwelijkheid en gegevensbeveiliging zeer belangrijk. Tenzij anders aangegeven, is Miinto BE BVBA de verwerkingsverantwoordelijke voor de hieronder beschreven verwerkingsactiviteiten.

Dit privacybeleid is van toepassing op onze omgang met persoonlijke gegevens die van u zijn verzameld wanneer u een aankoop bij ons doet, onze website en pagina's op sociale media gebruikt, solliciteert naar een baan en met ons communiceert als contactpersoon voor onze B2B-klanten, leveranciers en andere partners.

Het beleid bevat richtlijnen voor de methoden van Miinto voor het omgaan met uw persoonlijke gegevens en biedt u de informatie waar u recht op heeft op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 1. Als u de website bezoekt/aankopen doet

In het volgende gedeelte wordt beschreven hoe Miinto omgaat met persoonlijke gegevens over bezoekers van www.miinto.be evenals klanten die aankopen doen via de website.

Verzameling van persoonlijke gegevens

Miinto kan persoonsgegevens over u verzamelen, verwerken en opslaan in de volgende gevallen:

 • Wanneer u onze website bezoekt en doorbladert
 • Wanneer u artikelen online koopt via de webshop van Miinto
 • Wanneer u zich aanmeldt voor de Miinto-nieuwsbrief
 • Wanneer u deelneemt aan een van de wedstrijden of evenementen van Miinto
 • Wanneer u communiceert met Miinto
 • Wanneer u andere functies en diensten gebruikt die door Miinto worden aangeboden

Soorten persoonlijke gegevens

Miinto kan de volgende persoonsgegevens over u verzamelen, verwerken en opslaan:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Informatie over uw bestellingen
 • Telefoonnummer
 • Informatie die u invoert bij het aanmaken van een gebruikersaccount
 • IP-adres
 • Informatie over uw gebruik van de website
 • Interesses, inclusief in welke producten en diensten u interesse hebt getoond

In verband met aankopen via de website (bijv. betaling voor aankopen), geeft u uw kaartgegevens op. Miinto slaat de kaartgegevens niet op, maar gebruikt haar zakelijke partners voor het uitvoeren van betalingen. De betalingsinformatie wordt daarom opgeslagen en verwerkt door de betalingsverwerker.

Doel van de verwerking

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Gebruikersaccountbeheer
 • Uitvoering van bestellingen
 • Facturering en andere inning van betalingen
 • Administratie en uitvoering van tussen u en Miinto gesloten overeenkomsten
 • Verspreiding van nieuwsbrieven en andere reclame/marketing
 • Beheer van wedstrijden en andere evenementen
 • Marketing in het algemeen
 • Klantenserviceadministratie en algemene communicatie
 • Serviceberichten verzenden
 • Versturen van klanttevredenheidsonderzoeken
 • Afhandeling van uw verzoeken
 • Ontwikkeling van producten en diensten
 • Statistieken en analyse
 • Naleving van toepasselijke wetten
 • Het instellen, verdedigen en uitoefenen van rechtsvorderingen
 • Voorkomen, detecteren, onderzoeken en bestrijden van beveiligingsinbreuken, fraude en andere mogelijk illegale activiteiten


Grondslag voor verwerking

Miinto verwerkt persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende grondslagen:

 • Nakomen van overeenkomst: De verwerking van persoonsgegevens kan in sommige gevallen nodig zijn om: een overeenkomst tussen Miinto en u na te komen, bijvoorbeeld bij aankopen via de website (Artikel 6 lid 1 (b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 • Gerechtvaardigde belangen: De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen wanneer we bijvoorbeeld statistieken, analyses, marketingactiviteiten uitvoeren (waarvoor geen toestemming nodig is), klanttevredenheidsonderzoeken uitvoeren, ondersteuning bieden en onze producten en diensten verbeteren en ontwikkelen (Artikel 6 (1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 • Toestemming: Miinto zal uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken om u productinformatie, nieuwsbrieven en ander marketingmateriaal per e-mail te sturen als u daarvoor vooraf uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, tenzij de toepasselijke wetgeving ons toestaat contact met u op te nemen zonder die toestemming (Artikel 6(1)(a), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 • Wettelijke verplichting: De verwerking van persoonsgegevens kan in sommige gevallen noodzakelijk zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld op grond van de Boekhoudwet (artikel 6, lid 1, onder c), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 • Wettelijke vereisten: Verwerking kan ook nodig zijn om fraude te voorkomen of om rechtsvorderingen vast te stellen, te vervolgen of te verdedigen (Artikel 6(1)(f) en Artikel 9(2)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Opslagperiode

persoonlijke gegevens die in verband met uw aankopen worden verzameld, worden als uitgangspunt 3 jaar na de laatste aankoop opgeslagen.

Persoonlijke gegevens opgenomen in boekhoudmateriaal worden opgeslagen gedurende 5 jaar vanaf het einde van het boekjaar, waarna de gegevens worden verwijderd.

De documentatie van uw toestemming voor marketing wordt gedurende 2 jaar bewaard vanaf het moment dat u uw toestemming voor het ontvangen van direct marketingmateriaal hebt ingetrokken.

We kunnen de persoonlijke gegevens echter voor een langere periode bewaren als dit wettelijk verplicht is of als dit nodig is voor het vaststellen, geldend maken of verdedigen van een rechtsvordering. Ook kunnen de gegevens in geanonimiseerde vorm langer worden verwerkt en bewaard.

 1. Als u een bezoeker of gebruiker bent van onze socialemediapagina's

De volgende paragrafen beschrijven de verwerking door Miinto van persoonsgegevens die u achterlaat en/of verstrekt wanneer u de socialemediapagina's van Miinto bezoekt, zoals de Facebook-pagina van Miinto (inclusief Instagram) en LinkedIn ("sociale media"). De sectie vormt een aanvulling op het algemene privacybeleid dat is ontwikkeld door de afzonderlijke socialemediabedrijven.

Miinto en de afzonderlijke sociale media zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Samen met andere bedrijven proberen we continu in gesprek te gaan met sociale media over de regulering van gedeelde verantwoordelijkheid. In dit verband hebben zowel Facebook als LinkedIn een addendum gepubliceerd over de gedeelde verantwoordelijkheid, die u kunt openen via de volgende links:

Afhankelijk van jouw gedrag op sociale media Miinto en sociale-mediabedrijven kunnen de volgende persoonsgegevens over u verzamelen:

 • Uw "vind-ik-leuks" of andere reacties op de pagina's
 • Opmerkingen die u op de pagina's achterlaat
 • Uw bezoeken aan de pagina's

Miinto gebruikt uw persoonsgegevens om de producten en diensten van Miinto te verbeteren en om statistieken op te stellen. In dit verband gebruikt Miinto geaggregeerde gegevens die door sociale media worden verstrekt via hun cookies, zoals gegevens over leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, werk, levensstijl, interessegebieden, evenals aankoop- en geografische informatie.

Miinto verwerkt uw persoonsgegevens op basis van Miinto's gerechtvaardigde belangen om de producten en diensten van Miinto te kunnen verbeteren, cfr. Artikel 6(1)(f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt meer lezen over de verwerking van persoonsgegevens door de socialemediabedrijven door naar hun privacy- en cookiebeleid te gaan:

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u verschillende rechten, waarover u meer kunt lezen in paragraaf 5 van dit beleid. De algemene opzet van sociale media en de overeenkomsten tussen Miinto en de socialemediabedrijven schrijven voor dat u contact op moet nemen met de betreffende socialemediabedrijven als u uw rechten jegens de socialemediabedrijven wilt uitoefenen. Dit komt omdat alleen de sociale-mediabedrijven functioneel in staat zijn om de nodige stappen te nemen om aan de meeste van uw verzoeken te voldoen.

Als u een Facebook-gebruiker bent, kunt u uw rechten uitoefenen door uw privacyinstellingen te veranderen en zo te beïnvloeden hoe uw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt wanneer u de Facebook-pagina bezoekt en gebruikt. Klik hier om uw instellingen te wijzigen of om meer te weten te komen over het uitoefenen van uw rechten: https://www.facebook.com/ads/preferences en https://www.facebook.com/settings

Als u een LinkedIn-gebruiker bent, klik dan hier om uw instellingen te wijzigen of uw rechten uit te oefenen: https://www.linkedin.com/psettings/data-privacy/ en https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/50191?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=en

Als u echter denkt dat Miinto aan uw verzoek kan voldoen, neem dan gerust contact met ons op.

 1. Als u een sollicitant bent

Wij verwerken de persoonsgegevens die in uw sollicitatie en uw cv voorkomen, evenals eventuele ingediende bijlagen, om uw sollicitatie te beoordelen. Als u wordt uitgenodigd voor een gesprek, verzamelen en beoordelen wij de gegevens die u daarvoor aanlevert. De basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is uw sollicitatie voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met Miinto, cf. Artikel 6(1)(b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, evenals onze legitieme belangen bij het verwerken van informatie die u ons zelf hebt verstrekt, cf. Artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Daarnaast kunnen wij op basis van het bovenstaande op internet zoeken naar relevante en toegankelijke informatie, waaronder content op sociale media. We zullen doorgaans op zoek gaan naar informatie over uw eerdere arbeidsrelaties, activiteiten, competenties en prestaties.

Als u voor de betreffende functie persoonlijkheidstests of iets dergelijks moet doen, krijgt u hiervan bericht zodra we uw sollicitatie hebben verwerkt. De resultaten van dergelijke testen worden vertrouwelijk behandeld, maar worden wel meegenomen in onze beoordeling van uw aanvraag. De resultaten worden verwijderd wanneer het evaluatieproces is voltooid. Grondslag voor deze verwerking is artikel 6(1)(b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Afhankelijk van de functie kan in sommige gevallen ook gevraagd worden om een kopie van uw strafblad in te dienen. Ook dergelijke persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. In dergelijke gevallen zullen wij de persoonsgegevens verwerken op basis van: Sectie 6, van de DPA.

Als onderdeel van onze evaluatie van u en uw sollicitatie kunnen we referenties verkrijgen van uw vroegere en/of huidige werkgevers. We verzamelen alleen referenties van mensen die u hebt opgegeven in uw sollicitatie of aan ons hebt verstrekt. De basis voor deze verwerking is artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of als u uw toestemming hebt gegeven, Artikel 6(1)(a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij raden aan dat uw sollicitatie geen gevoelige persoonsgegevens bevat, zoals persoonsgegevens waaruit ras of etnische achtergrond, religie, lidmaatschap van een vakbond, seksualiteit, gezondheidsinformatie enz. blijkt. Als de uitoefening van een functie bijzondere eisen stelt aan de lichamelijke gezondheid, zullen we (na een specifieke beoordeling) uw toestemming vragen om dergelijke persoonsgegevens te verwerken, cf. Artikel 6(1)(a) en Artikel 9,(2)(a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als u een functie bij Miinto wordt aangeboden, worden uw sollicitatie en eventuele aanvullende relevante persoonsgegevens die zijn verzameld in verband met de wervingsprocedure, bij ons opgeslagen in uw personeelsdossier.

Als u geen functie aangeboden krijgt, bewaren wij uw sollicitatie en eventuele aanvullende persoonsgegevens die zijn verzameld in verband met de wervingsprocedure gedurende een periode van 12 maanden na onze weigering, tenzij u toestemming heeft gegeven voor een langere opslag van dergelijke persoonsgegevens.

 1. Als u een contactpersoon bent voor de B2B-klanten, leveranciers en andere zakelijke partners van Miinto

Deze sectie beschrijft Miinto's beleid voor de verwerking van persoonsgegevens verzameld van contactpersonen van Miinto's B2B-klanten, leveranciers en andere zakelijke partners die samenwerken met Miinto.

Verzameling van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens over u worden verzameld in een of meer van de volgende gevallen:

 • Wanneer uw bedrijf of het bedrijf waarmee u in dienst bent een overeenkomst aangaat met Miinto, waaronder de aankoop van producten of diensten die door Miinto worden aangeboden
 • Wanneer u interesse heeft getoond in de producten of diensten van Miinto, bijvoorbeeld door uw visitekaartje aan Miinto te geven
 • Als u ja zegt tegen het ontvangen van de nieuwsbrief van Miinto
 • Wanneer u samenwerkt of communiceert met Miinto

Soorten persoonlijke gegevens

Miinto kan volgende persoonsgegevens verzamelen, verwerken en opslaan:

 • Namen, e-mailadressen, telefoonnummers en soortgelijke identificerende informatie
 • Individuele informatie zoals voorkeurstalen
 • Organisatorische informatie zoals bedrijfsnaam, bedrijfsadres, functie, werkgebied, primaire werkplek en land
 • Contractuele informatie zoals inkooporders, facturen, contracten en soortgelijke overeenkomsten tussen uw bedrijf (of werkgever) en Miinto, die uw contactgegevens kunnen bevatten
 • Financiële informatie zoals betalingsvoorwaarden, bankrekeninggegevens en kredietwaardigheid

Dergelijke informatie kan rechtstreeks door u worden verstrekt (voornamelijk via e-mails en andere correspondentie), of door derden zoals uw werkgever.

Doel van de verwerking

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

 • Over het algemeen om de samenwerking te plannen, vervullen en te beheren, inclusief eventuele contracten
 • Administratie, bijv. verwerking van betalingen (inclusief invordering van openstaande facturen), beoordeling van kredietwaardigheid, uitvoering van boekhoud-, controle- en factureringsactiviteiten, verzending en levering, evenals ondersteunende diensten
 • Nieuwsbrieven en soortgelijke marketingcommunicatie
 • Door u ingediende verzoeken afhandelen
 • Algemene communicatie
 • Ontwikkeling van producten en diensten
 • Statistieken en analyse
 • Nalevings- en regelgevende doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke en nalevingsgerelateerde verplichtingen om illegale activiteiten te voorkomen
 • Geschillenbeslechting

Grondslag voor verwerking

Miinto verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende grondslagen:

 • Nakomen van overeenkomst In sommige gevallen kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken om een tussen uw bedrijf (of werkgever) en Miinto gesloten overeenkomst uit te voeren, bijvoorbeeld in verband met de afhandeling van bestellingen, administratie van de samenwerking, gebruikersaccounts en profielen (Artikel 6(1)(b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 • Gerechtvaardigde belangen: We kunnen persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met onze legitieme belangen in onder meer het beheren van de dagelijkse operaties, inclusief het plannen, uitvoeren en beheren van de samenwerking of ons legitieme belang bij onder andere het uitvoeren van statistieken, analyse, marketing activiteiten (waarvoor geen toestemming nodig is), het verlenen van ondersteuning en het verbeteren en ontwikkelen van onze producten en diensten (Artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 • Wettelijke vereisten: Verwerking kan ook nodig zijn om fraude te voorkomen of om rechtsvorderingen vast te stellen, te vervolgen of te verdedigen (Artikel 6(1)(f) en Artikel 9(2)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 • Wettelijke verplichting: De verwerking van persoonsgegevens kan in sommige gevallen noodzakelijk zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals onze verplichting om te voldoen aan beveiligingseisen en om illegale activiteiten te voorkomen (Artikel 6(1)© van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 • Toestemming: Miinto zal uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken om u productinformatie, nieuwsbrieven en ander marketingmateriaal per e-mail te sturen als u daarvoor vooraf uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, tenzij de toepasselijke wetgeving ons toestaat contact met u op te nemen zonder die toestemming (Artikel 6(1)(a), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Opslagperiode

Uw persoonsgegevens worden na het einde van de samenwerking 3 jaar bewaard. De gegevens kunnen echter in geanonimiseerde vorm langer worden bewaard.

Persoonlijke gegevens, inclusief bestellingsdocumentatie, opgenomen in boekhoudmateriaal worden opgeslagen voor: 5 jaar vanaf het einde van het boekjaar, waarna de gegevens worden verwijderd.

De documentatie van uw toestemming voor marketing wordt gedurende 2 jaar bewaard vanaf het moment dat u uw toestemming voor het ontvangen van direct marketingmateriaal hebt ingetrokken.

 1. Algemene informatie voor iedereen die onder dit privacybeleid valt

Openbaarmaking aan andere gegevensbeheerders en gegevensverwerkers

Om het bovenstaande doel te bereiken, kunnen we gegevensverwerkers toegang geven tot uw persoonlijke gegevens, die op basis van een overeenkomst met Miinto relevante diensten verlenen aan Miinto, waaronder leveranciers van bijvoorbeeld IT-diensten, CRM-systemen, factureringssystemen, marketingdiensten, klanttevredenheidsonderzoeken, distributie van nieuwsbrieven, website-analyse, IT-ondersteuning, hostingproviders, betalingsfacilitatoren, verzendproviders en andere leveranciers van systemen of diensten. Dergelijke dienstverleners zullen persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies omtrent gesloten verwerkersovereenkomsten.

Bij Miinto kunt u rechtstreeks online winkelen bij fysieke winkels via ons platform www.miinto.be. Om ervoor te zorgen dat de winkels uw bestelling kunnen verwerken en doorsturen, worden uw persoonlijke gegevens verstrekt aan de winkels/webshops die uw bestelling moeten bezorgen. De winkels zijn onafhankelijke gegevensbeheerders voor persoonlijke gegevens, aangezien ze de persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden verwerken.

Daarnaast kan het in bepaalde omstandigheden nodig zijn om uw persoonlijke gegevens bekend te maken aan de volgende andere gegevensbeheerders, bijv. distributeurs, waaronder GLS, (Artikel 6(1)(b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Daarnaast kan Miinto in sommige gevallen verplicht en in andere gevallen gerechtigd zijn om uw gegevens aan de autoriteiten bekend te maken (Artikel 6(1)(c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). We kunnen uw persoonsgegevens ook vrijgeven om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (Artikel 6(1)(f) en Artikel 9(2)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook doorgeven aan externe auditors om te voldoen aan onze controleverplichting (Artikel 6(1)(c), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

In verband met de ontwikkeling van Miinto kan de bedrijfsstructuur veranderen, bijvoorbeeld door de gehele of gedeeltelijke verkoop van Miinto. In het geval van een gedeeltelijke overdracht van activa die persoonsgegevens bevatten, is de basis voor de daarmee verband houdende openbaarmaking van persoonsgegevens in de hoofdregel de legitieme belangen van Miinto bij de overdracht van delen van haar activa en het doorvoeren van commerciële wijzigingen (Artikel 6, lid 1, onder f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Als uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan gegevensverwerkers of gegevensbeheerders die zijn gevestigd in niet-EU/EER-landen die geen passend beschermingsniveau hebben, zal een dergelijke overdracht als hoofdregel gebaseerd zijn op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over ons gebruik van cookies in ons cookiebeleid, dat op elke pagina van de site te vinden is hier.

Veiligheid

We beschermen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonlijke gegevens en hebben beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat onze interne procedures voldoen aan de vastgestelde beveiligingsnormen en toepasselijke wettelijke vereisten.

We hebben interne regels voor informatiebeveiliging, die instructies en maatregelen bevatten die uw persoonsgegevens beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, tegen ongeoorloofde publicatie en tegen ongeoorloofde toegang of kennis daarvan.

Uw rechten

 • U heeft het recht om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken
 • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verzameling en verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens
 • U hebt het recht om rectificatie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen, behoudens bepaalde wettelijke uitzonderingen
 • U heeft het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken
 • In bepaalde omstandigheden kunt u ook verzoeken om een kopie van uw persoonlijke gegevens, evenals de overdracht van uw persoonlijke gegevens, die u aan ons hebt verstrekt, aan een andere gegevensbeheerder (gegevensoverdraagbaarheid)
 • U kunt elke toestemming die u hebt gegeven op elk moment intrekken. U kan zich voor onze nieuwsbrief uitschrijven door op de link onderaan de nieuwsbrief te klikken
 1. Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites of naar geïntegreerde websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van andere bedrijven of hun praktijken in verband met het verzamelen van persoonlijke gegevens. Wanneer u andere websites bezoekt, wordt u aangemoedigd om het privacybeleid van de eigenaar en ander relevant beleid te lezen.

Aanvullend Privacybeleid: Verwerking van Telefoongesprek Opnames

Dit gedeelte beschrijft hoe Miinto Host A/S omgaat met de verwerking van telefoongesprek opnames in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming binnen de Europese Unie (EU). Dit gedeelte vormt een aanvulling op het bestaande Privacybeleid voor www.miinto.be.

Verwerking van Telefoongesprek Opnames

Bij Miinto kunnen we telefoongesprekken opnemen voor doeleinden zoals kwaliteitsborging, klantenservice, training en geschillenbeslechting. Deze opnames kunnen persoonlijke gegevens bevatten, zoals de naam van de beller, contactgegevens en mogelijk gevoelige informatie die tijdens het gesprek wordt gedeeld.

Juridische Grondslag voor Verwerking

De verwerking van telefoongesprek opnames is voornamelijk gebaseerd op de noodzaak voor de uitvoering van een contract (Artikel 6(1)(b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en onze gerechtvaardigde belangen (Artikel 6(1)(f) van de AVG) om de kwaliteit van onze klantenservice te verbeteren en ons personeel op te leiden.

Verwerking en Opslag

Telefoongesprek opnames worden veilig binnen de EU op onze servers bewaard gedurende een periode van drie maanden vanaf de opnamedatum. Na deze periode worden de opnames automatisch verwijderd, tenzij ze omwille van lopende geschillen of wettelijke verplichtingen langer moeten worden bewaard.

Toegang en Openbaarmaking

Toegang tot telefoongesprek opnames is beperkt tot geautoriseerd personeel dat toegang nodig heeft voor de doeleinden zoals gespecificeerd in dit beleid. We geven telefoongesprek opnames doorgaans niet vrij aan derden, behalve in de volgende gevallen:

 • Met expliciete toestemming van de beller.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of te reageren op wettige verzoeken van overheidsinstanties.
 • Om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom te beschermen, of die van onze klanten of het publiek.

Uw Rechten

Als beller van wie het telefoongesprek wordt opgenomen, heeft u bepaalde rechten onder de AVG, waaronder:

 • Recht op Toegang: U kunt toegang vragen tot de telefoongesprek opnames met uw persoonlijke gegevens en een kopie verkrijgen.
 • Recht op Rectificatie: Als uw opgenomen informatie onnauwkeurig of onvolledig is, kunt u correcties aanvragen.
 • Recht op Vergetelheid: U kunt onder bepaalde omstandigheden verzoeken om verwijdering van uw telefoongesprek opnames.
 • Recht van Bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de opnames om specifieke redenen.
 • Recht op Beperking van Verwerking: U kunt onder bepaalde omstandigheden beperkingen op de verwerking van uw persoonlijke gegevens aanvragen.
 • Recht op Gegevensoverdraagbaarheid: U kunt een kopie van uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd, machineleesbaar formaat aanvragen.


Vragen of klachten

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, of als u een klacht wilt indienen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, neem dan gerust contact met ons op via e-mail dataprotection@miinto.com of telefonisch via +31 20 7900110. U kunt ons ook schrijven op het volgende adres:

Miinto BE BVBA
Leopoldslei 177

2930 Brasschaat

Als uw klacht niet door ons wordt opgelost en u wilt de zaak verder behandelen, dan kunt u een klacht indienen bij het Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Rue de la Presse 35

1000 Bruxelles

Telefoon: +32 2 274 48 00

E-mail: contact@apd-gba.be

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Bij wijzigingen wordt de datum onderaan het privacybeleid gewijzigd. Het privacybeleid dat op elk moment van kracht is, is beschikbaar op: www.miinto.be/privacy-policy’.

Laatst bijgewerkt op [06 september 2023]